Beer/Male Zeug/Female
Kies kleur:
Choose color: Lists powered by BreedBook database
Wähle Farbschlag:

Om gedragen eigenschappen in te stellen, kies voor beide ouderdieren de kleur en klik dan op "Advanced ..." linkje rechts

Advanced, onfokzuiver / heterozygotes / spalterbig ...

To enter carried genes, set both parents' colors and then click "Advanced ..." hyperlink to the right

Sorry, no pic yet Sorry, no pic yet Recall selected animals
  |  
Note!  NB!  ©Pics Help  Henk69.nl
LET OP: De Kleurbeschrijvingen zijn NIET de officiele Nederlandse Tentoonstellings-Kleurnamen !!! (gebruikt bv deels engelse termen)
 A:  agouti | self agouti | eenkleurig Caviagids.nl Kleurenverzamel topic
 B:  chocolate bruin Visit the very helpful expert Jiska: Caviastal Lothlórien
 C:  himalayan | buff/cream rus | buff/cremeVisit the very helpful expert Sandra: Caviastal Aylian Caafjes
 E:  tortoiseshell | red schildpad | rood
 S:  white patches bont
 P:  pink eyed dilute lilac | slate blue zwartverdunning/roodoog | grijsblauw
 Rn: Roan schimmel/dalmaat