Haan:Hen:
Sorry, nog geen plaatje

Help, kies kleur uit lijst
Sorry, nog geen plaatje

Help, kies kleur uit lijst


E-locus: E-locus:
Co-locus: Co-locus:
Db-locus: Db-locus:
Pg-locus: Pg-locus:
Ml-locus: Ml-locus:
DbPgMl-loci: DbPgMl-loci: Gen volgorde: Db-Ml-Pg
Crossing over: Db-10%-Ml-10%-Pg
Crossing over: Db--20%--Pg
  NB: Geen Crossing over
  in deze berekening!
  Strikte koppeling
Cha-locus: Cha-locus:
Mh-locus: Mh-locus:
Di-locus: Di-locus:
Ig-locus: Ig-locus:
Cb-locus: Cb-locus:
S-locus: S-locus:
B-locus: B-locus:
B,S-loci: B,S-loci:
Choc-locus: Choc-locus:
I-locus: I-locus:
Bl-locus: Bl-locus:
Mo-locus: Mo-locus:
C-locus: C-locus:
Lav-locus: Lav-locus:

  Verberg Genotypes  Over Buff  Over de plaatjes  Help, andere Calculators  Henk69.nl

LET OP: Als er teveel verschillende loci tussen de ouders zijn dan kan de berekening veel tijd en rekencapaciteit van uw PC vragen!
Het scherm bevriest dan. De browser vraagt na een poosje of je het script wilt afbreken. Het kan op zich geen kwaad om door te gaan.
Afhankelijk van je browser en windows-versie zul je dit herhaaldelijk moeten doen.


Voetnoten
•SVeelal "roodgeschouderd zilver" genoemd, maar de rode schouders komen niet altijd tot uiting ondanks de onfokzuiverheid van het zilver (S/s+);
de schouders zijn vaak meer oranje. Meestal geler van kleur dan fokzuiver zilver.
Er bestaat ook een fokzuivere vorm van roodgeschouderd zilver. Hierbij is het zilver fokzuiver (S/S) en heeft het dier extra roodversterkers.
•EUitgebreid zwart (engels "extended black"), hals, schouder en zadel bij de mannetjes kan nog wat grondkleur tonen (bv rood), afhankelijk van onbekende ontbrekende genen.
•DbOnbekende graad van Columbia achtige Zwartverdringing. Db heeft meer effect op hanen.
•Q
 
Kwartelachtig fenotype. Bedoeld is een donkere rug en een lichte (grondkleurige) onderkant. Bij de echte "Kwartel" kleur zijn de nekveren ook donker.
De wildkleur ("wildfarbig") duitse kriel heeft een gelijkende kleur maar dan zonder columbia achtige factoren, waardoor een donkere zalmkleurige borst mogelijk is.

DFDubbel Factor. "Dosage effect", meer expressie.


Probeer de nieuwe Kip Calculator !