Man/Male Vrouw/Female
  |  
Sorry, no pic yet Sorry, no pic yet
  |  
Hide Genotypes  ©Pics Help  Henk69.nl
Wildtype humans have 2 eyes. Simplified there are 2 genes responsible for the eyecolor of both eyes.
It is not so that one gene affects the left eye and the other gene affects the right eye!
Each of the 2 genes have 2 copies in the genome (in each cell). Those copies come from the respective parents of the individual.
These copies can be the wildtype gene or a mutant form of the gene. The different forms of a gene are called alleles.
In the lists those copies/alleles are presented separated by double slashes(representing the chromosomes): Allele 1//allele 2
Allele 1 is dominant here so it starts with a capital. The names of the alleles are desciptive here, not official.

Mensen hebben doorgaans 2 ogen. Grofweg zijn 2 genen verantwoordelijk voor de kleur van beide ogen.
Het is niet zo dat het ene gen het linkeroog kleurt en het andere gen het rechteroog!
Elk van de 2 genen heeft 2 kopieŽn in het genoom (in elke cel). Deze kopieŽn komen van de 2 ouders.
Zo'n kopie kan het wildtype gen zijn of een mutante vorm ervan. Deze vormen van een gen heten allelen.
In de lijstjes zijn deze kopieŽn/allelen getoond gescheiden door dubbele schuine strepen (vgl. de chromosomen): Allel 1//allel 2
Allel 1 is hier dominant want begint met een hoofdletter. De naam van de allelen is beschrijvend, niet de officiele.


  The gene symbols are not fully official!   |   De gen symbolen zijn niet geheel officieel!
 B2:  Brown eyes | blue/green eyes Bruine ogen | blauwe/groene ogen
 G:  Green eyes | blue eyes Groene ogen | blauwe ogen
 E:  Red hair | non red Rood haar | niet rood
 B:  Blond hair | non blond Blond haar | niet blond
  Darker hair colors are due to extra genes   |   Donkerder haarkleuren ontstaan mede door andere genen